Nagrade / Awards

1968. Druga nagrada za slikarstvo, I salon mladih, Zagreb
1969. Nagrada za slikarstvo, IV Zagrebački salon, Zagreb
1969. Prva nagrada za slikarstvo, Biennale mladih Rijeka
1969. Nagrada SKOJ-a, II salon mladih, Zagreb
1973. Otkupna nagrada na IV zagrebačkoj izložbi jugoslavenskog
crteža Kabinet grafike JAZU, Zagreb
1975. Otkupna nagrada Republičke zajednice kulture BiH
na VI izložbi SULUJ-a, Sarajevo
1978. Izvedbena nagrada na Zagrebačkom salonu- prijedlog, Zagreb
1981. Otkupna nagrada na VIII Zagrebačkoj izložbi jugoslavenskog
crteža, Kabinet grafike JAZU, Zagreb
1981. Otkupna nagrada na VII trienalu suvremenog jugoslavenskog
crteža, Sombor
1989. Otkupna nagrada na “Collegium artistictum”, Sarajevo
i na XVIII međunarodnom biennalu grafike, Ljubljana
1990. “Vjesnikova” nagrada “Josip Račić” , Zagreb
1990. Nagrada na VIII biennalu suvremene hrvatske grafike, Split
1991. Prva nagrada na Jugoslavenskoj izložbi crteža, Zagreb
1993. Nagrada “HZ” (Hrvatsko zagorje) na biennalu hrvatske grafike, Zagreb
1993. Druga nagrada za grafiku na Međunarodnoj izložbi minijatura, Maribor
1993. Druga nagrada za grafiku na Međunarodnoj izložbi “Ostblick-Westblick” Graz
1997. Premija HAZU, Zagreb, Kabinet grafike
1999. Nagrada “Vladimir Nazor”
2001. Plaketa na “Lions grand prix”